Pregatirea pentru candidatii la examenul de autorizare a electricienilor (gradul I si gradul II )
  • DURATA: 5 zile
  • TIPUL DE CERTIFICAT OBTINUT: CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
  • TAXA SCOLARA : 350 lei .
CURS DE PREGATIRE TEORETICA
Nivel calificare. - INITIERE
Conditii minime de acces: in conformitate cu conditiile impuse de A.N.R.E.
Durata: 5 zile - 32 de ore
Mentiuni speciale: Partea practica a cursului ( jumatate din timpul de instruire ) este organizata ca seminar, accentul fiind pus pe rezolvarea de probleme, teste, chestionare cat si sesiuni de comentarii pe marginea legislatiei / normativelor prezentate.

Observatie:
Programa este realizata pentru respectarea tematicii si a bibliografiei in vederea organizarii de cursuri de pregatire teoretica pentru candidatii la examenul de autorizare a electricienilor, in conformitate cu art.17, aliniatul 2 si 3, din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatiile electrice din sistemul energetic, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr.90/2009.

Prezentare sintetica a tematicii pentru pregatirea candidatilor la examenul de autorizare a electricienilor (gradul I si gradul II)

Electrotehnica
1. Cunostinte fundamentale de electrotehnica.
2. Notiuni despre masurari electrice si aparate de masura.
3. Notiuni despre motoare electrice, transformatoare de putere si de masura.
4. Notiuni despre factorul de putere si modalitati de imbunatatire.
5. Determinarea sectiunii conductoarelor.

Legislatie
1. Legea energiei electrice nr. 13 din 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 51 din 23.02.2007
2. Regulament de furnizare a energiei electrice la consumatori (HG nr. 1007 din 25.07.2004).
3. Regulament privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public (HG nr. 90 din 23.01.2008).
4. Codul tehnic al retelelor electrice de distributie (Decizia ANRE nr. 101 din 6.06.2000).
5. Regulament pentru autorizarea electricienilor care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic (publicat in Monitorul Oficial din 8 decembrie 2009).
6. Regulament pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa, verifica si exploateaza instalatii electrice din sistemul electroenergetic, Revizia 3 (Ordinul ANRE nr. 24 din 20.07.2007).
7. Regulamentul privind stabilirea solutiilor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 45/ 2006).
8. Procedura de solutionare a neintelegerilor privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public si emiterea avizelor de amplasament (Ordinul ANRE nr. 18/ 2004)
Norme tehnice
1. Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c. (Indicativ: I 7 /2002, Ordin MTCT).
2. Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in retelele electrice cu tensiunea sub 1 kV (Ordinul ANRE nr. 7/ 2006 - indicativ NTE 006/06/00, inlocuie PE 134).